Od pacjenta do obywatela – promowanie
bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF

O projekcie

Od pacjenta do obywatela – promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF.

Celem projektu jest przygotowanie specjalistycznych kadr, których zdobyta wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

WYNIKI REKRUTACJI WARSZTATY (DWA TERMINY) Warsztaty z zakresu budowania strategii ułatwiających komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu pomocy wizualnych z Panią Dorothy Fraser- reprezentantem na kraje Europy Środkowej i Wschodniej Centrals Coast Children’s Foundation i ISAAC oraz Panią Agnieszką Pilch- pedagogiem specjalnym, członkinią Stowarzyszenia "Mówić bez słów", specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się oraz zastępcą dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu pn. „AAC w pracy z młodzieżą i dorosłymi osobami z problemami w porozumiewaniu się” Czytaj dalej..
REKRUTACJA WARSZTATY LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2015 Warsztaty z zakresu budowania strategii ułatwiających komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu pomocy wizualnych z Panią Dorothy Fraser- reprezentantem na kraje Europy Środkowej i Wschodniej Centrals Coast Children’s Foundation i ISAAC oraz Panią Agnieszką Pilch- pedagogiem specjalnym, członkinią Stowarzyszenia "Mówić bez słów", specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się oraz zastępcą dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu pn. „AAC w pracy z młodzieżą i dorosłymi osobami z problemami w porozumiewaniu się” Czytaj dalej..

Od pacjenta do obywatela – promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF
Projekt dofinansowany ze środków PFRON.