Od pacjenta do obywatela – promowanie
bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF

O projekcieOd pacjenta do obywatela – promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF
Projekt dofinansowany ze środków PFRON.